Bestel een domeinnaam en hosting

Kies hostingpakket

Ik wil een domeinnaam registreren

Ik wil alleen een hostingpakket

 


Contact

Refert Internet Promotie
Leliestraat 23
2406 BL Alphen aan den Rijn

T: 0172  653 607
F: 0172  653 642

      Mail naar info@refert.nl


Voorwaarden in het kort
  • Prijzen zijn exclusief 19% BTW.
  • Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand.
  • Contractperiode is per jaar tenzij anders aangegeven. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd voor de duur van één jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst schriftelijk of per fax heeft opgezegd tegen de vervaldag met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee kalendermaanden.
  • Wanneer u meer dataverkeer genereert dan toegestaan betaalt u € 2,50 per overschreden GB. De teveel gegenereerde data wordt naar boven afgerond (in GB) en wordt direct gefactureerd.
  • Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum per autom. incasso. Bij niet-tijdige betaling zal de toegang tot / het gebruik van de diensten tijdelijk worden opgeschort tot betaling heeft plaatsgevonden.
  • Zie ook onze
    Algemene Voorwaarden